Czym grożą wady izolacyjne

W warunkach naturalnych różnica ciśnień pomiędzy budynkiem a otoczeniem jest różna w każdej części budynku w zależności od wysokości, kierunku wiatru itd. W warunkach naturalnej różnicy ciśnień część nieszczelności będzie infiltrowała powietrze zewnętrzne do wnętrza budynku, pozostała część będzie eksfiltrowała ciepłe i wilgotne powietrze na zewnątrz budynku.  Sytuacja ta jest dynamiczna, tzn. kierunek przepływu powietrza przez nieszczelności przegród zewnętrznych będzie zmieniał się w zależności od warunków ciśnienia i warunków atmosferycznych.

Wewnętrzna powierzchnia przegród wokół nieszczelności infiltrujących zimne powietrze będzie wychładzana. Jeżeli temperatura powierzchni przegrody osiągnie temperaturę punktu rosy lub będzie niższa – para wodna rozpuszczona w powietrzu wykropli się na powierzchni ochłodzonej przegrody umożliwiając przyklejanie się drobinek kurzu oraz rozwój zagrzybienia.

Eksfiltrowane ogrzane i wilgotne powietrze przepływając przez nieszczelność przegrody stopniowo ochładza się. W momencie osiągnięcia temperatury punktu rosy para wodna rozpuszczona w powietrzu zacznie wykraplać się w wewnętrznych warstwach przegrody powodując zawilgocenie części konstrukcyjnej przegrody lub warstwy izolacyjnej. Wilgotna przegroda ma słabsze właściwości termoizolacyjne, następuje też szybsza degradacja materiału. Umożliwia również rozwój zagrzybienia w warstwach przegrody.

 

Infiltracja zimnego powietrza przez nieszczelność powietrzną przy połączeniu ramy okna z parapetem. Zimne powietrze infiltrowane z zewnątrz wychładza powierzchnię parapetu oraz ramy okiennej do 3°C. Temperatura powietrza w pomieszczeniu 20°C, wilgotność względna 50%. Temperatura punktu rosy 8°C. Powierzchnie o temperaturze punktu rosy lub chłodzniejsze są narażone na kondensację pary wodnej rozpuszczonej w powietrzu pomieszczenia. Wykropliny pary wodnej widoczne na zdjęciu panoramicznym.