Mikrowentylacja - MIT

Przedstawiana przez niektórych wykonawców teoria o mikrowentylacji budynku jest całkowicie błędna. Wentylacja nie może odbywać się przez nieszczelności przegród zewnętrznych. Nie da się jej kontrolować oraz prowadzi do szybkiej degradacji materiałów na skutek kondensacji pary wodnej powietrza wewnętrznego w warstwach przegród. Pojęcie oddychania ścian odnosi się do zagadnień związanych z projektowaniem przegród uniemożliwiającym kondensacji pary wodnej w warstwach przegrody i narastającym zawilgoceniem warstw przegród. Problemy powstawania zagrzybienia na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych najczęściej są związane z niesprawnym systemem wentylacji, błędami konstrukcyjnymi oraz nieszczelnościami przegród.

Termogram prezentujący nieszczelności przegród poddasza: