Procedura przeprowadzania testu szczelności:

 

Termogramy porównawcze zarejestrowane przy różnicy temperatur o wartości 20K:
Przy naturalnej różnicy ciśńień termografista nie jest w stanie zlokalizować wszystkich usterek. Nieszczelności powietrzne mają największy wpływ na bilans energetyczny budynku, komfort mieszkańców oraz trwałość budynku.

 

Narożnik ścian zewnętrznych:

Naturalna różnica ciśnień                                                                 Podciśnienie 50 Pa
badanie termowizyjne                                              badanie termowizyjne + test szczelności

Narożnik SZ podciśnienie 50Pa

Narożnik SZ naturalna różnica ciśnień

 

Połączenia przegród: stropu, dachu, ściany zewnętrznej:

dach-sciana zdjecie

 

 

 

 

 

 

 


Naturalna różnica ciśnień                                                                 Podciśnienie 50 Pa

badanie termowizyjne                                              badanie termowizyjne + test szczelności

dach-sciana dach-sciana -50Pa

 

 

dach zdj

Naturalna różnica ciśnień                                                                 Podciśnienie 50 Pa
badanie termowizyjne                                              badanie termowizyjne + test szczelności

dachdach -50Pa

 

 

Przykładowe ubytki, które zarejestrowaliśmy podczas testów szczelności przy -50Pa:

 

Przejścia belek stropowych przez ścianę zewnętrzną:

 

 

Nieszczelne połączenie fabrycznie wklejanego fartucha paroszczelnego okna połaciowego:

 

Narożnik ścian zewnętrznych budynku drewnianego:

 

 

Nieszczelne osadzone okno połaciowe, wykroplona para wodna spowodowała zawilgocenie wełny mineralnej wzdłuż górnej krawędzi ramy okna co obniżyło parametry izolacyjne materiału.

 

Roleta zewnętrzna:

 

Infiltracja przy ramkach przyszybowych okna drewnianego:

 

Nieszczelne połączenie fabrycznie montowanego fartucha paroizolacyjnego z ramą okna połaciowego:

 

Nieszczelnie osadzone drzwi balkonowe:

 

Infiltracja powietrza zewnętrznego wzdłuż połączenia stropu ze ścianą zewnętrzną, konstrukcja szkieletowa:

 

Połączenie ściany zewnętrznej z wewnętrzną, budynek 'z bala':

 

Infiltracja powietrza z przestrzeni stropodachu:

 

Przeciek powietrzny przy przewodach elektrycznych w ścianie murowanej:

oraz w ścianie szkieletowej:

 

Klapa wyłazu strychowego: