Pomiary wykonujemy kamerą termowizyjną Flir T335 o rozdzielczości detektora 320 x 240 pikseli i zakresie temperatur: od -20°C do 650°C. Używamy także termo-higrometru Extech MO 297.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonywania prób ciśnieniowych wykorzystujemy wentylator Retrotec EU 1000 o wydajności 10 700m3/h i dokładności pomiaru 3%.

 

Od rozdzielczości detektora zależy jakość oraz dokładność pomiaru. Dla przykładu, kamera termowizyjna o rozdzielczości detektora 180 x 180 pikseli (np. Flir b60) zarejestruje termogram o 32 400 pikselach. Kamera o rozdzielczości 320 x 240 będzie odpowiednio prezentowała termogram o 76 800 pikselach. Zakładając, że pomiar będzie wykonywany z tej samej odległośc - punkt pomiarowy dla kamery o niższej rozdzielczości będzie znacznie większy.