Poniżej przedstawiamy drobne ubytki, które wpływają na szczelność budynku:

 

Przejście rur przez ścianę zewnętrzną:

 

Infiltracja powietrza z przestrzeni nieogrzewanego parteru:

 

Ubytki w spoinach muru:

 

Niedoklejona taśma paroizolacyjna

 

Przejście przewodu elektrycznego przez strop:

 

Infiltracja powietrza z przestrzeni strychu przy przewodach elektrycznych:

 

 

 

Pęknięcie słupa przechodzącego przez strop:

 

Zagięcie uszczelek przez uchwyty rolet okiennych: