SPRAWDŹ WADY NIEWIDZIALNE GOŁYM OKIEM

Znajdź wszystkie nieszczelności łącząc badanie termowizyjne z Testem Szczelności Budynku! Najdokładniejsze badanie i gwarancja lokalizacji wszystkich ubytków.

Termogramy zarejestrowane od zewnątrz przy całkowitym zachmurzeniu o niskiej podstawie chmur (aby wyeliminować wpływ słońca lub zimnego nieboskłonu), niewielkiej sile wiatru i różnicy temperatur min 20K:
Elewacje zewnętrzne budynków ocieplanych styropianem: Mostki termiczne na łączeniach niektórych płyt styropianowych:

 

W zależności od materiałów przegród (również warstw wykończeniowych) należy dobierać odpowiednie współczynniki emisyjności. Na powyższym termogramie wydawaćby się mogło, że elewacja powyżej listwy dekoracyjnej jest chłodniejsza. Jest to złudzenie - nie można wyciągać wniosków na podstawie termogramów - powinny być przeanalizowane przez doświadczonego termografistę.

Nieszczelności poddasza:  Nieszczelności ściany, dachu, stropu i ich połączeń, nieszczelnie osadzone okno ściany zewnętrznej. Infiltracja zimnego powietrza pomiędzy ramą a skrzydłem okna. Widoczny ruch powietrza wzdłuż elementów konstrukcyjnych dachu. Niedokładnie ułożona warstwa termoizolacyjna dachu.
Podciśnienie 50Pa względem otoczenia!

Liniowy mostek termiczny nieocieplonej płyty balkonowej wylewanej razem ze stropem: płyta balkonowa działa jak radiator odprowadzając ciepło na zewnątrz oraz wychładzając strop wewnątrz budynku

Nieszczelności przy połączeniach belek stropowych ze ścianą zewnętrzną, "dom z bala" :
Podciśnienie 50Pa względem otoczenia!

Nieszczelności dachu i stropu oraz wokół okna połaciowego: Podciśnienie 50Pa względem otoczenia!

Nieszczelności okna połaciowego pomiędzy skrzydłem a ramą okna: Podciśnienie 50Pa względem otoczenia!

 

Infiltracja zimnego powietrza z zewnątrz przez gniazdka elektryczna:

Nieszczelność warstwy izolacyjnej przy połączeniu ścian zewnętrznych, infiltracja zimnego powietrza spod listwy narożnikowej. Zimne powietrze jako cięższe opada wychładzając szczelinki w boazerii. Infiltracja zimnego powietrza przy ramie okna oraz przez gniazdka elektryczne.
Różnica ciśnień naturalna, ściany nawietrzne, wiatr 2m/s

Nieszczelności okien:
Nieszczelność pomiędzy ramą a skrzydłem okna: Zimne powietrze z zewnątrz infiltrowane przy uszczelce jako cięższe opada wychładzająć ramę okienną i parapet wewnętrzny.

Kolejny przykład:

Nieszczelnie osadzony parapet wewnętrzny, infiltracja zimnego powietrza pomiędzy parapetem a ramą okna:

Nawiewnik okienny wychładzający ośćieże okna poniżej temperatury punktu rosy. Możliwa kondensacja pary wodnej rozpuszczonej w powietrzu wewnętrznym na powierzchni ochłodzonego ościeża:

Więcej przykładów