Nieszczelnie osadzone drzwi balkonowe: infiltracja zimnego powietrza przy progu:


Infiltracja zimnego powietrza z zewnątrz przy łączeniu ram okiennych:

Nieszczelne połączenie połaci dachowych, infiltracja zimnego powietrza z zewnątrz:

Brak ciągłości izolacji ściany zewnętrznej: mostki termiczne przy łączeniach płyt styropianowych:

Niepełna izolacja termiczna wokół krokwi przechodzących przez ocieplany strop pod nieogrzewanym poddaszem:
Widoczne anomalie temperaturowe przy części krokwi:

Nieszczelnie osadzone okno, eksfiltracja ciepłego powietrza na zewnątrz przy górnej części ramy okna:

Ściana wewnętrzna, przewód wentylacyjny lokalu z niższej kondygnacji wychłodzony na skutek odwróconego ciągu w przewodzie:


Poprzednia Więcej przykładów